top of page
Top

תומך החלטות

זוהי למעשה דרך ביניים בין עצמאות מלאה לבין אפוטרופסות.

"תומך החלטה" משאיר למעשה בידי האדם את השליטה על חירותו האישית אך בד בבד מעניק לו אפשרות לקבלת תמיכה וסיוע מאדם/גוף נוסף כולל בביצוע פעולות משפטיות.

חלופה זו מביאה עימה פתרון לאוכלוסיה אשר מצד אחד מעוניינת/צריכה לקבל את עזרתו של אדם נוסף, אך לא באופן השולל את חרותם באופן דרסטי כפי שמינוי אפוטרופסות מייצר.

באופן זה גם אנשים אשר להם מוגבלות מסויימת יכולים לשלוט על מסלול חייהם אך בד בבד יכולים להסתייע באדם נוסף.

בית המשפט בוחן האם ניתן ללכת למסלול של "תומך החלטות" לפני שיאשר מסלול של אפוטרופסות,

ולכן כאשר הקשיים של אדם אינם חמורים דיים לצורך שלילת כשרותו המשפטית, הרי שבית המשפט יעדיף מסלול של "תומך החלטות".

הסבר נוסף ניתן לקרוא בהמשך דף זה.

בקשתך נשלחה, תודה

לתאום פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תפקידו של תומך החלטות

תפקידו של תומך החלטות
  • לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף.

 

  • לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן ולהסביר לו את כל אלה בשפה פשוטה וברורה המובנת לו ותוך שימוש באמצעי עזר שברשותו ובכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.

 

  • לסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות.

 

 

לשם ביצוע תפקידיו, סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולן או חלקן:

  • לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם.

  • לסייע לאדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים.

  • לבצע בשם האדם, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות.

תומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.

כיצד ניתן להפסיק את יחסי התמיכה

כיצד ניתן להפסיק את יחסי התמיכה

ניתן להפסיק את יחסי התמיכה על-ידי הודעה חד-צדדית של הנתמך שהוא אינו מעוניין בהמשך תמיכתו של התומך.

סוגי מינוי נוספים

סוגי מינוי נוספים

מלבד תומך החלטות קיימות אפשרויות נוספות למצבים בהם אדם יתקשה לקבל החלטות או לבצע פעולות בשל מצבו הגופני/מנטלי:

1. אפוטרופסות: כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הגופניים ו/או הרכושיים או שאינו מסוגל להבין משמעות פעולות מסויימות, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס אשר יפעל במקומו

 

2. ייפוי כוח מתמשך: מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח אשר יקבל עבורו את ההחלטות, ניתן גם לקבוע גם באילו סוג החלטות הוא רשאי לטפל, למי הוא צריך לדווח ועוד.

*האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי,

*הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page