מדרגות מס רכישה לשנת 2021

בתאריך 16.1.21 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. במקרה של דירת מגורים...