top of page
Top

ביטוח לאומי

מטרתו של הביטוח הלאומי לסייע לכולנו בעת צרה, אך עלינו לזכור שמפאת העובדה שמדובר בגוף גדול עם תקנות רבות ושונות, הרי שהיכולת של אדם רגיל אשר אין לו הכרות מעמיקה עימו המוסד יכולה לפגוע רבות בסיכוי לקבל את אשר מגיע לך בכחוק אם מתנהלים מולו בצורה לא נכונה.
 

להצליח בתביעה מהפעם הראשונה

להצליח בתביעה מהפעם הראשונה

בקשתך נשלחה, תודה

עורך דין

ייעוץ  באיזה מסלול תביעה לפעול

מתן ייעוץ משפטי כולל

ייצוג בוועדות רפואיות

ייצוג בוועדות רפואיות לעררים

הגשת ערעור לבית הדין

ניהול תביעה בבית משפט

הכנת תיק תביעה וצירוף חוות דעת רפואיות

סיוע במילוי טפסים

פיקוח על התנהלות תקינה של הועדה בזמן אמת

הגנה על זכויותיכם למול אנשי הוועדה

מתן מענה בזמן אמת לשאלות אנשי הוועדה

עריכת מסמכים בעל אופי משפטי

ייצוג במשא ומתן משפטי

חברה למימוש זכויות

הכנת תיק תביעה וצירוף חוות דעת רפואיות

סיוע במילוי טפסים

אומנם זה נכון שניתן לערער על התשובה הראשונית של המוסד, אבל אז אנו מגיעים מעמדת נחיתות מובנה ולכן עדיף להגיש את הבקשה כבר בפעם הראשונה בצורה הטובה ביותר האפשרית.


יש להגיע עם כל המסמכים הרלוונטים, עם חוות דעת רפואית מקצועית מתאימה, עם הכנה מקדימה כיצד מתבצע ההליך הלכה למעשה בתוך הוועדה עצמה.
 

יש לקחת בחשבון כי לעיתים ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי במספר מסלולים, ולכל מסלול יש יתרונות וחסרונות ולכן בעת הגשת התביעה יש לקחת החלטה מושכלת באיזה אופן אנו מנהלים את התביעה.

הסבר נוסף ניתן לקרוא בהמשך דף זה.

לפגישה ראשונית ללא התחייבות והערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ

האם לקחת עורך דין או לפנות לחברה למימוש זכויות

עורך דין או לחברה למימוש זכויות

במקביל לעורכי דין העוסקים בנושא ישנם מספר חברות למימוש זכויות רפואיות המספקות שירות בסיסי, ולכן עולה השאלה במי כדאי לבחור.


להלן רשימת הבדלים קצרה בין השרותים שעורכי הדין יכולים לספק לך כלקוח לעומת חברות למימוש זכויות.

חברת מימוש זכויות

לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה


לא מורשה

עורך דין

מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה


מורשה לתת שרות זה

השרות

ייעוץ  באיזה מסלול תביעה לפעול


מתן ייעוץ משפטי כולל


ייצוג בוועדות רפואיות


ייצוג בוועדות רפואיות לעררים


הגשת ערעור לבית הדין


ניהול תביעה בבית משפט


הכנת תיק תביעה וצירוף חוות דעת רפואיות


סיוע במילוי טפסים


פיקוח על התנהלות תקינה של הועדה בזמן אמת


הגנה על זכויותיכם למול אנשי הוועדה


מתן מענה בזמן אמת לשאלות אנשי הוועדה


עריכת מסמכים בעל אופי משפטי


ייצוג במשא ומתן משפטי

ניתן להבחין כי השירות אשר ניתן ע"י חברות למימוש זכויות הינו מוגבל בהיקפו.
מכיוון שמבחינת הגדרה חברות למימוש זכויות אינם יכולות לייצג בבתי משפט, יכול להיווצר מצב בו החברה תמליץ לכם לתבוע בעילה שלא תצריך מאבק משפטי אלא הם יעדיפו לבחור דווקא בהליכים הקצרים והמהירים וזאת לא בהכרח מזדון אלא מחוסר ידע בעיקר נוכח שהם אינם מורשים לנהל תביעות ולכן לא תמיד הם מודעים למלוא האפשרויות העומדות בפני הלקוח, אפשרויות אשר עשויות להיות שוות סכומים לא מבוטלים.

 

בנוסף, כאשר הנכם מגישים תביעה עם חברת מימוש זכויות ביום הקובע בחדר מול הרופאים אשר באים לבחון את המקרה שלכם אתם בסופו של דבר לבד.
לעומת זאת כאשר הינכם מגיעים לוועדה עם עורך דין, אשר טיפל בכם לאורך כל הדרך, הדריך אתכם, נמצא עימכם באותו החדר למול רופאי הוועדה, משמש לכם לפה, יודע כיצד לדבר אל הוועדה, על מה לתת דגש, זהו הבדל של שמיים וארץ.


לסיכום, אל תגיע לוועדה רפואית ללא ייצוג מתאים.

*האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי,

*הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page