top of page

מדרגות מס רכישה לשנת 2020

עודכן: 28 בינו׳ 2021


בתאריך 16.1.20 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

המדד בשנת 2019 עלה בשיעור של כ-2.8%.

עדכון גובה מדרגות המס עקב עליית מדד מהווה למעשה הפחתה בסכום המס הרכישה.


במקרה של דירת מגורים יחידה:

אם בשנת 2019 לא שולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2020 לא ישולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2019 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2020 ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪.להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.20 ועד 15.1.21:


1. על חלק השווי שעד סכום 1,744,505 ₪ – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪ – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 ₪ ועד 5,338,290 ₪ – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ₪ ועד 17,794,305 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪ מס בשיעור 3.5% = 11,365 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,069,205 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 5% = 21,540 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 32,905 ₪להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ – 8%

2. על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ – 10%


לדוגמא רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪

על חלק השווי שעד סכום 5,340,425 ₪ – מס בשיעור 8% = 427,234 ₪.

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ ועד 6,000,000 ₪ מס בשיעור 10% = 65,958 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 493,192 ₪ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 16/01/2020

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page