top of page

מכירת / קניית חניה בבית משותף

עודכן: 30 בנוב׳ 2018


מכירת / קניית חניה בין בעלי דירות בבית משותף היא עיסקה במקרקעין לכל דבר ועניין.


בהתאם לכך יש לשלם מס שבח/מס רכישה.

א. מס הרכישה היא נגזרת של מחיר החנייה.

ב. מס השבח היא נגזרת של הרווח אשר נוצר מיום רכישת החנייה ועד למועד מכירתה.


ככל שמדובר בהפיכת שטח משותף(שטח המוצמד לכלל דיירי הבניין) לחנייה צמודה הרי שיכול להיות במקרים מסויימים כי לא יהיה כלל תשלום מס שבח.


הפעולות הבסיסיות הנדרשות לצורך ביצוע הפעילות:

1. הסכם כתוב המגדיר את כל התנאים בעיסקה: מיקום החניה, שטחה, סכום העיסקה, תנאיי תשלום וכדומה.


2. לאחר חתימת ההסכם יש לדווח על כך ללשכת מיסוי מקרקעין האזורי על העיסקה.


3. נדרש לתקן את מסמכי רישום הבית המשותף, באופן בו החנייה אשר נרכשה תוצמד לדירתו של הקונה.


4. יש לעדכן את שינויי ההצמדה ברישום הטאבו בהתאם.*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 27/11/2018


 


האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page