top of page

החזר כספי בגין מס שבח או מס רכישה

עודכן: 25 במאי 2019

במידה ושילמתם בעבר מס שבח או מס רכישה, רשות המיסים מאפשרת לציבור הרחב לבצע בדיקה עצמאית האם קיימות יתרות זכות לטובתם בגין תשלום עודף ששילמו, ובמידת הצורך מאפשרת הליך מהיר לקבלת הכספים העודפים בחזרה.


הדרך לבדיקת וקבלת ההחזר הינה קלה ופשוטה:


1. יש להיכנס לקישור הבא שבאתר רשות המיסים: בדיקת החזר.


2. יש להקליד את מספר תעודת הזהות של מבצע העסקה.


3. במידה וקיימת יתרת זכות יש לפעול ע"פ ההודעה המתקבלת.


אם יתרת הזכות היא בין שקל אחד ועד 500 ₪, יש להקליד את פרטי חשבון הבנק של מבצע העסקה. לאחר קליטת פרטי חשבון הבנק, מבוצע הליך מחשובי,במחשבי רשות המיסים ובחלוף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.

אם יתרת הזכות גבוהה מ- 500 ₪, יש להדפיס את הטופס למילוי, למלא אותו ידנית ולהגיש אותו לבנק בו מתנהל החשבון. הבנק יעביר את הטופס לרשות המסים ובחלוף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.


*בהתאם להודעה מאת רשות המיסים מתאריך: 26/08/2018


*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.

תאריך עדכון: 23/11/2018

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page