top of page

מדרגות מס רכישה לשנת 2022

עודכן: 19 בינו׳ 2022

בתאריך 16.1.22 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.


במקרה של דירת מגורים יחידה:

אם בשנת 2021 לא שולם מס על שווי שעד 1,747,865 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2022 לא ישולם מס על שווי שעד 1,805,545 ₪ ממחיר הדירה.


להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.22 ועד 15.1.23:


1. על חלק השווי שעד סכום 1,805,545 ₪ – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,805,545 ₪ ועד 2,141,605 ₪ – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 ₪ ועד 5,525,070 ₪ – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,525,070 ₪ ועד 18,416,900 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 ₪ – 10%


לדוגמא רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,805,545 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,805,545 ₪ ועד 2,141,605 ₪ מס בשיעור 3.5% = 11,762 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,141,605 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 5% = 17,920 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 29,682 ₪


להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד סכום 5,525,070 ₪ – 8%

2. על חלק השווי העולה על 5,525,070 ₪ – 10%


לדוגמא רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,500,000 ₪

על חלק השווי שעד סכום 5,525,070 ₪ – מס בשיעור 8% = 200,000 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 200,000 ₪ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.


הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1-2022
.pdf
הורידו את PDF • 467KB

מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 17/01/2022

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page