top of page

תביעות נפגעי עבודה בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 20 באפר׳ 2020


בעקבות מצב החירום, בתאריך 16/03/2020 פירסם המוסד לביטוח לאומי שורת הנחיות בנוגע לאופן הטיפול בתביעות נפגעי עבודה וזאת בכדי להבטיח מענה מהיר למבוטחים. להלן עיקרי ההנחיות:


דמי פגיעה

  • פישוט הליכים בתביעה ראשונה - פישוט הליכים וצמצום מסמכים נדרשים לקבלת החלטה, הסתמכות על הצהרות לעניין חישוב בסיס ראשוני אם לא ניתן לקבל נתוני הכנסות, צמצום החזרת תביעות והרחבת תשאולים טלפוניים.

  • תשלום אי כושר גורף ל- 30 ימים - לאחר קביעת הבסיס העובדתי והקשר הסיבתי, אם אין מידע על חזרה לעבודה - יש לאשר 30 ימי אי כושר (גם אם התעודה הרפואית ניתנה לתקופה קצרה יותר), האמור חל גם על אישורי המשך.

  • השהיית טיפול - בתביעות הדורשות בדיקות שאינן מבוצעות בשל המצב ולא ניתן לקבל החלטה בהעדרן (כגון: חשיפה לרעש). יודגש כי מדובר בתביעות למחלות מקצוע, בהן לרוב אין תשלום בפועל של דמי פגיעה.

נכות מעבודה

  • תום זמניות - הארכת זכאות גורפת עד 30.6.20 לכל מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית לתקופה שבין 1.1.20 ועד 31.5.20 וטרם התקבלה החלטה לאחר וועדה רפואית. הנושא יטופל באופן מרוכז ע"י אגף נפגעי עבודה ותמ"מ.

  • תביעות ראשונות - הרופא המנתב יחווה דעתו לגבי האחוזים הצפויים להיקבע. הוועדות הרפואיות יתקיימו ללא נוכחות ועל סמך המסמכים הקיימים, למי שצפויה לו דרגת נכות של 20% ומעלה.

  • עררים, החמרות וועדות רשות לעניין תקנה 15- השהיית טיפול בשלב זה.

  • אישורי חיים - לא ישלחו תזכורות ולא תופסק קצבה, עד חזרה לשגרה.

מתנדבים

  • לאור הרחבת מעגלי ההתנדבות במצב הנוכחי - בכל תביעה שבה יש ספק האם הפעולה ההתנדבותית נכללת ברשימת המטרות שבתקנות - יש להתייעץ עם המשרד הראשי, לפני דחיה.


דמי תאונה

  • פישוט הליכים - צמצום מסמכים נדרשים לקבלת החלטה, הסתמכות על הצהרות לעניין חישוב בסיס ראשוני אם לא ניתן לקבל נתוני הכנסות, צמצום החזרת תביעות והרחבת תשאולים טלפוניים.

מידע נרחב יותר על ההנחיות ניתן לראות בקישור הבא.

המידע בהתאם להודעה מאת המוסד לביטוח לאומי מתאריך 16/03/2020.


*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 17/03/2020

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page