top of page

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

עודכן: 1 בפבר׳ 2020


בתאריך 16.1.19 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

המדד בשנת 2018 עלה בשיעור של כ-1.9%.

עדכון גובה מדרגות המס עקב עליית מדד מהווה למעשה הפחתה בסכום המס הרכישה.


במקרה של דירת מגורים יחידה:

אם בשנת 2018 לא שולם מס על שווי שעד 1,664,520 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2019 לא ישולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2018 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2019 ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪.להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.19 ועד 15.1.20:


1. על חלק השווי שעד סכום 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 ₪ ועד 5,192,150 ₪ – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 ₪ ועד 17,307,170 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ מס בשיעור 3.5% = 11,053 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 5% = 24,372 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 35,425 ₪להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ – 8%

2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ – 10%


לדוגמא רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪

על חלק השווי שעד סכום 5,194,225 ₪ – מס בשיעור 8% = 415,538 ₪.

על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ ועד 6,000,000 ₪ מס בשיעור 10% = 90,577 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 496,115 ₪ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 16/01/2019

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page