מדרגות מס רכישה לשנת 2021


בתאריך 16.1.21 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.


במקרה של דירת מגורים יחידה:

אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2021 לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2020 שולם מס של 8% על שווי שעד 5,340,425 ₪ ממחיר הדירה (2 מדרגות מס),

הרי שמעתה בשנת 2021 ישולם מס מדורג לפי 5 מדרגות מס.להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.21 ועד 15.1.22:


1. על חלק השווי שעד סכום 1,747,865 ₪ – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ מס בשיעור 3.5% = 11,386 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,073,190 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 5% = 21,341 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 32,727 ₪להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד סכום 1,294,770 ₪ – 5%

2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ – 6%

3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 7%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,500,000 ₪

על חלק השווי שעד סכום 1,294,770 ₪ – מס בשיעור 5% = 64,739 ₪.

על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 6% = 72,314 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 137,053 ₪ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 28/01/2021

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.