top of page

מדרגות מס רכישה לשנת 2021


בתאריך 16.1.21 עודכנו גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.


במקרה של דירת מגורים יחידה:

אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה,

הרי שמעתה בשנת 2021 לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2020 שולם מס של 8% על שווי שעד 5,340,425 ₪ ממחיר הדירה (2 מדרגות מס),

הרי שמעתה בשנת 2021 ישולם מס מדורג לפי 5 מדרגות מס.להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.21 ועד 15.1.22:


1. על חלק השווי שעד סכום 1,747,865 ₪ – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ מס בשיעור 3.5% = 11,386 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,073,190 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 5% = 21,341 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 32,727 ₪להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד סכום 1,294,770 ₪ – 5%

2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ – 6%

3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 7%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%לדוגמא רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,500,000 ₪

על חלק השווי שעד סכום 1,294,770 ₪ – מס בשיעור 5% = 64,739 ₪.

על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 2,500,000 ₪ מס בשיעור 6% = 72,314 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 137,053 ₪ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 28/01/2021

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Kommentit


Kommentointi on poistettu käytöstä.
bottom of page