top of page

העלאת מס רכישה למשקיעים בפתח, כיצד זה יכול להשפיע עליך ?

עודכן: 11 בנוב׳ 2021

בקרוב צפויה לעבור בכנסת חקיקה אשר משמעותה הינה העלאת מס הרכישה למשקיעי נדל"ן ל- 8% ושינוי מדרגות המס, ובמילים פשוטות: לשלם יותר מס.


משרד האוצר הכריז על כוונתו להעלות את מס הרכישה למשקיעים אשר ירכשו דירת מגורים נוספת שאינה דירתם היחידה.

משקיע שעד כה היה משלם מס התחלתי מדורג המתחיל ב- 5%, הרי שלאחר כניסת החקיקה לתוקף, ישלם מס התחלתי מדורג המתחיל ב- 8%, עלייה של 3%.

לדוגמא: על דירה (להשקעה) בסך 1,700,000 נאלץ לשלם תוספת מס רכישה בסך של 46,947 ש"ח.

המועד הקובע ע"פ רשות המיסים לפיו יקבע מהו אחוז המס לתשלום הינו מועד חתימת הסכם הרכישה.לפיכך, ככל ותיכננתם לקנות נכס להשקעה בטווח הקרוב, יש לשקול האם כדאי להקדים את חתימת ההסכם בטרם כניסתם לתוקף של התקנות החדשות ובכך לחסוך את תוספת המס.


יובהר כי העלאת מס הרכישה הצפויה ככל הנראה לא תשפיע על רוכש דירת מגורים אשר זו דירתו היחידה ואין ברשותו דירה אחרת.ניתן לבצע סימולאציה לתשלום מס רכישה, בקישור הבא.


*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 02/11/2021

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page